Inkoop

Om openbaar vervoer goed te laten functioneren worden steeds meer informatie systemen toegepast. Voorbeelden hiervan zijn betaalsystemen (OV-chipkaart), actuele reisinformatie systemen (DRIS) en systemen voor een betere doorstroming, zoals Korte Afstands Radio (KAR).

Het goed inkopen van systemen vergt naast inhoudelijke kennis, kennis over beheer van systemen en kennis en ervaring op het gebied van aanbesteden. Movensis heeft ruime ervaring op het gebied van inkoop, waarbij gebruik wordt gemaakt van referentiebestekken voor de verschillende systemen.

Projecten

De ontwikkeling en inzet van nieuwe systemen in het openbaar vervoer gaat niet vanzelf. Vaak is een initiërende en coördinerende rol van de OV-opdrachtgever noodzakelijk.

Movensis draagt bij aan ontwikkelingsprojecten en is bereid de ketenverantwoordelijkheid op zich te nemen op basis van verkeerskundige, openbaar vervoer en technische kennis.

Hierbij kan gedacht worden aan de grootschalige introductie van DRIS, maar ook aan het bevorderen van doorstroming door middel van prioriteit bij verkeersregelinstallaties (VRI’s).

Beheer

Voor het blijvend goed functioneren van informatie systemen is het beheer van het grootste belang.

Movensis adviseert bij het opstellen en inrichten van het beheer. Vanuit haar inhoudelijke deskundigheid biedt Movensis diensten aan voor de invulling van functioneel beheer, inclusief het beheren van contracten voor de uitvoering van het technisch beheer.

Wij zijn in staat om voor complexe systemen op het gebied van DRIS, KAR, haltes en VRI een beheersorganisatie vorm te geven.